Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
– Det er viktig at barn med spesielle behov får god nok hjelp og tilpasset undervisning. Vi skal ha ambisjoner på vegne av alle barn, også de barna som har spesielle utfordringer, diagnoser eller annet som gjør at de trenger noe ekstra, sier Pettersen.

Postet:
2018-06-21 21:03:00

Delt innhold:
(+) Moss Avis-saker om Rygge og barn tas opp på Stortinget
Både stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) er stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) vil ta opp Moss Avis-sakene om sårbare barn i Rygge og deres rett til grunnskoleopplæring på Stortinget.