Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Et mer seriøst arbeidsliv og sunnere konkurranse! Det er målet med Norgesmodellen som stiller nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. \n \n– Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 650 milliarder kroner. Vi vil at det offentlige skal bruke sin innkjøpsmakt til å stille krav strengere krav til offentlige oppdragsgivere og leverandører, sier næringsminister Jan Christian Vestre. \n\nRegjeringen foreslår nå flere lov- og forskriftsendringer for å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen. Tiltakene utgjør det første steget i Norgesmodellen for offentlige anskaffelser.\n \n– Vi ser at det fortsatt er store utfordringer med sosial dumping og arbeidslivkriminalitet i enkelte bransjer og næringer. Det offentlige har et særskilt ansvar for å fremme seriøsitet i forbindelse med egne anskaffelser, og jeg mener at forslagene vil bidra til nettopp dette, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.\n \n🔗Se lenke i bio for mer.

Postet:
2022-11-05 09:57:37