Person / Aktør:
Une Bastholm
Une Bastholm
Parti: MDG

Innlegg:
Kjære Espen Barth Eide. \nNå må ord bli til handling. Her er du og jeg i 2019 i San Fransisco for å lære om klimapolitikk i praksis, i USAs ledende klimastat, California. Snart reiser du, jeg og mange tusen andre politikere fra hele verden til klimaforhandlinger i Egypt (COP27). Som klimaminister fra Norge er din stemme blant de viktigste.\n\nI dag lanserte du og statsministeren at Norge endelig melder inn et høyere mål til FN om å redusere utslippene i Norge med minst 55 prosent innen 2030. Det var på høy tid, og her har dere verdens barn i ryggen! Det blir ikke lett, men det er mulig! ...hvis dette faktisk fører til reelle klimakutt og omstilling innen energi, transport, forbruk, industri og landbruk. \n\nFor Espen, du og jeg vet at det holder ikke med høyere mål, når politikken svikter i praksis. Klimaet og naturen blir alltid satt til side for mer kortsiktige interesser. Dette er din største utfordring! Regjeringens politikk kutter langt fra nok for å nå målene i dag, og dere innrømmer det selv.\n\nI tillegg vil din regjering fortsette å investere mine, dine og fellesskapets penger på stadig ny, utilgjengelig olje og gass, i mange tiår, mens vi knapt bruker offentlige penger på å fremme lett tilgjengelig, fornybar energi som sparer natur og klima. Det binder Norge til fossilalderen, og forsinker den grønne omstillingen som vi reiser langt med fly (!) til Egypt for å få fart på.\n\nLitt lenger sør for Egypt ligger Afrikas horn, som opplever den verste tørken på over 40 år. 10 millioner barn er rammet av sultkatastrofen i Somalia, Etiopia og Kenya. Vi må kunne se disse landene i øynene. Hvis du ikke har pakket kofferten din ennå, Espen, har jeg en liten pakkeliste til deg:\n\n- 3x skjorter og langvarige forpliktelser om mer penger til klimatiltak, klimatilpassing og kompensasjon for klimaskader i fattige land som rammes hardt (ikke ta fra bistandsbudsjettet!)\n\n- 2x dressbukser og skrinlegge verdens nordligste oljefelt Wisting, som i tillegg er i sårbar natur og vil kreve strøm fra land\n\n- 2x dressjakker og få utfasing av fossile investeringer inn i slutterklæringen.\n\n- nok underbukser og tydeligere klimabudsjett. Din "grønne bok" som du la fram i høst var bare starten, og mangler et ærlig og åpent klimabudsjett, slik du lovet.\n\n- husk deo, og husk barna som du er der for. Barnas Klimapanel kom akkurat med en ny rapport, og vet du hva de fant? 2 av 3 barn og unge i Norge er bekymret for fremtiden til unge i andre land på grunn av klimaendringene, og 2 av 3 synes Norge bør gjøre mer for å hjelpe fattige land. Men bare 1 av 6 barn i Norge føler de kan påvirke politikerne i klima- og miljøsaker. Bevis at de tar feil! Vis at du ikke bare lytter, men handler. Vis at klimaet, naturen og barnas livsgrunnlag KAN vinne mot andre kortsiktige interesser, hvis en bare har tøffe, kloke politikere som tåler en støyt.

Postet:
2022-11-03 16:04:53

Delt innhold:
Kjære Espen Barth Eide. \nNå må ord bli til handling. Her er du og jeg i 2019 i San Fransisco for å lære om klimapolitikk i praksis, i USAs ledende klimastat, California. Snart reiser du, jeg og mange tusen andre politikere fra hele verden til klimaforhandlinger i Egypt (COP27). Som klimaminister fra Norge er din stemme blant de viktigste.\n\nI dag lanserte du og statsministeren at Norge endelig melder inn et høyere mål til FN om å redusere utslippene i Norge med minst 55 prosent innen 2030. Det var på høy tid, og her har dere verdens barn i ryggen! Det blir ikke lett, men det er mulig! ...hvis dette faktisk fører til reelle klimakutt og omstilling innen energi, transport, forbruk, industri og landbruk. \n\nFor Espen, du og jeg vet at det holder ikke med høyere mål, når politikken svikter i praksis. Klimaet og naturen blir alltid satt til side for mer kortsiktige interesser. Dette er din største utfordring! Regjeringens politikk kutter langt fra nok for å nå målene i dag, og dere innrømmer det selv.\n\nI tillegg vil din regjering fortsette å investere mine, dine og fellesskapets penger på stadig ny, utilgjengelig olje og gass, i mange tiår, mens vi knapt bruker offentlige penger på å fremme lett tilgjengelig, fornybar energi som sparer natur og klima. Det binder Norge til fossilalderen, og forsinker den grønne omstillingen som vi reiser langt med fly (!) til Egypt for å få fart på.\n\nLitt lenger sør for Egypt ligger Afrikas horn, som opplever den verste tørken på over 40 år. 10 millioner barn er rammet av sultkatastrofen i Somalia, Etiopia og Kenya. Vi må kunne se disse landene i øynene. Hvis du ikke har pakket kofferten din ennå, Espen, har jeg en liten pakkeliste til deg:\n\n- 3x skjorter og langvarige forpliktelser om mer penger til klimatiltak, klimatilpassing og kompensasjon for klimaskader i fattige land som rammes hardt (ikke ta fra bistandsbudsjettet!)\n\n- 2x dressbukser og skrinlegge verdens nordligste oljefelt Wisting, som i tillegg er i sårbar natur og vil kreve strøm fra land\n\n- 2x dressjakker og få utfasing av fossile investeringer inn i slutterklæringen.\n\n- nok underbukser og tydeligere klimabudsjett. Din "grønne bok" som du la fram i høst var bare starten, og mangler et ærlig og åpent klimabudsjett, slik du lovet.\n\n- husk deo, og husk barna som du er der for. Barnas Klimapanel kom akkurat med en ny rapport, og vet du hva de fant? 2 av 3 barn og unge i Norge er bekymret for fremtiden til unge i andre land på grunn av klimaendringene, og 2 av 3 synes Norge bør gjøre mer for å hjelpe fattige land. Men bare 1 av 6 barn i Norge føler de kan påvirke politikerne i klima- og miljøsaker. Bevis at de tar feil! Vis at du ikke bare lytter, men handler. Vis at klimaet, naturen og barnas livsgrunnlag KAN vinne mot andre kortsiktige interesser, hvis en bare har tøffe, kloke politikere som tåler en støyt.