Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Korleis kan helsetenester for psykisk sjuke bli best organiserte i framtida? \n\nEit nytt utval skal sjå på dette 👇\nhttps://t.co/aTazLdm40x

Postet:
2022-11-04 13:42:23

Delt innhold:
Ekspertutval skal greie ut sterkare tematisk organisering i psykisk helsevern
Målet med utvalet si utgreiing er at pasientane skal ha tilgang til den beste kompetansen og behandlinga for sine lidingar, og at kompetansen til fagfolka i vår felles helseteneste blir nytta på ein best mogleg måte.