Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
I 1993 ble Rosemarie Köhn den første kvinnelige biskop i Den norske kirke og i Norden. Hun har banet vei for likestilling og særlig for kirkens forhold til homofile. I dag hedres Köhn med begravelse på statens bekostning.\n \n- Hun var en mild og modig biskop. En usedvanlig og banebrytende leder. Et stort og varmt menneske, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som på vegne av regjeringen holdt minnetale i Hamar domkirke.

Postet:
2022-11-03 12:35:21