Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
Diskuterte monarkiet med Kjetil Alstadheim på Klubben på Studentersamfundet i kveld ✌🏻 \n\nJeg er for monarkiet!👑 \n\nNorge er et av verdens best fungerende demokrati. Jeg mener monarkiet også styrker det. Kongen vår er samlende for hele landet. Kongen forener oss på tvers av landsdeler, bakgrunn og religion. 8 av 10 er positive til monarkiet. Ingen politiske parti kan en gang drømme om en slik oppslutning. \n\nI et samfunn med større motsetninger og mer polarisering, er det en styrke for demokratiet med et samlende statsoverhode. \n\nHva mener du?😊\n\nFoto: Studentersamfundet

Postet:
2022-11-02 21:34:06

Delt innhold:
Diskuterte monarkiet med Kjetil Alstadheim på Klubben på Studentersamfundet i kveld ✌🏻 \n\nJeg er for monarkiet!👑 \n\nNorge er et av verdens best fungerende demokrati. Jeg mener monarkiet også styrker det. Kongen vår er samlende for hele landet. Kongen forener oss på tvers av landsdeler, bakgrunn og religion. 8 av 10 er positive til monarkiet. Ingen politiske parti kan en gang drømme om en slik oppslutning. \n\nI et samfunn med større motsetninger og mer polarisering, er det en styrke for demokratiet med et samlende statsoverhode. \n\nHva mener du?😊\n\nFoto: Studentersamfundet