Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Åpenhet og dialog er nøkkelen for å bli bedre.

Postet:
2022-11-01 12:01:25