Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Hvordan rigge etter- og videreutdanning på en bedre måte for ansatte i barnehage og skole? https://t.co/cigy8Km99Y

Postet:
2022-10-31 18:49:35

Delt innhold:
Høring NOU 2022: 13 Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole
Utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole, ledet av professor Sølvi Mausethagen, overleverte utredningen NOU 2022: 13 Med videre betydning til Kunnskapsdepartementet 28. september. Kunnskapsdepartementet sender med dette rapporten på ...