Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Fraksjonen i familie- og kulturkomiteen er fulltallig tilstede i dag. Vi går en spennende høst i møte med mange viktige saker som angår oss alle.

Postet:
2018-08-23 16:05:08