Person / Aktør:
Erna Solberg
Erna Solberg
Parti: H

Innlegg:
Norsk fiskeoppdrett er en av våre største distriktsnæringer og et eksporteventyr. I to dager har jeg vært i Finnmark og besøkt bl.a @cermaq_group og @griegseafoodfinnmark . Store investeringer, høy miljøbevissthet ,stor profesjonalitet og stolte ansatte er det jeg har møtt. Akkurat nå også en følelse av oppgitthet og usikkerhet om fremtiden pga. skatteforslagene til Regjeringen. Stor investeringer i små kystsamfunn er satt på vent og skaper ikke minst utfordringer for leverandørene til næringen. I følge analyser gir 1 årsverk i oppdrett, 6 arbeidsplasser i ringvirkning. Jeg mener dette er en fremtidsnæring for Norge, og nå må vi passe på at vi politikere ikke stopper opp utviklingen.

Postet:
2022-10-27 14:46:09