Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Zhina Amini og alle andre iranere som er blitt drept og undertrykt av Irans regime vil ikke bli glemt.\n\nDemonstrantene som har holdt ut uke etter uke, på tross av harde angrep fra regimets politi, må vinne frem. \n\nWoman. Life. Freedom. \n\nSolidaritet med det iranske folk! \n\n#Iran #humanrights #ZhinaAmini #womensrights

Emneknagger:

Postet:
2022-10-26 15:37:08