Person / Aktør:
Nærings&fiskeridep
Nærings&fiskeridep

Innlegg:
Regjeringen vil iverksette en rekke tiltak for å bedre konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen. @jcvestre \n\nhttps://t.co/qzFWxQPOeg

Postet:
2022-10-25 16:31:49

Delt innhold:
Tar ytterligere grep om konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen
Næringsminister Jan Christian Vestre legger fram to alternative forslag til forbud mot usaklig prisdiskriminering fra leverandører med vesentlig markedsmakt. I tillegg vil næringsministeren gi Konkurransetilsynet kraftigere muskler.