Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
Debatt om behovet for reformer på Samfundet i dag!💪🏻\n\nReformer gjennomfører vi fordi det er nødvendig. Det er store utfordringer foran oss som gjør at vi må finne smartere måter å jobbe på:\n\nVi vet at vi i årene som kommer vil bli stadig flere eldre, det er færre yrkesaktive bak hver pensjonist, og det blir større kamp om ledige hender. Både offentlig og privat sektor skriker etter flere folk. \n\nSamtidig vet vi også at inntektene fra olje og gass vil gå ned. Vi må altså bruke hver krone smartere.\n\nRegjeringen velger heller å bruke store penger på å reversere reformer. Hundrevis av millioner til flere fylkeskommuner gir ikke bedre tjenester. I verste fall fører det til kutt i viktige tjenester. \n\nVi må fremover gjøre mer for å forberede offentlig sektor på utfordringene som kommer. Da hjelper det ikke å være mest opptatt av å se i bakspeilet.

Postet:
2022-10-26 20:54:07

Delt innhold:
Debatt om behovet for reformer på Samfundet i dag!💪🏻\n\nReformer gjennomfører vi fordi det er nødvendig. Det er store utfordringer foran oss som gjør at vi må finne smartere måter å jobbe på:\n\nVi vet at vi i årene som kommer vil bli stadig flere eldre, det er færre yrkesaktive bak hver pensjonist, og det blir større kamp om ledige hender. Både offentlig og privat sektor skriker etter flere folk. \n\nSamtidig vet vi også at inntektene fra olje og gass vil gå ned. Vi må altså bruke hver krone smartere.\n\nRegjeringen velger heller å bruke store penger på å reversere reformer. Hundrevis av millioner til flere fylkeskommuner gir ikke bedre tjenester. I verste fall fører det til kutt i viktige tjenester. \n\nVi må fremover gjøre mer for å forberede offentlig sektor på utfordringene som kommer. Da hjelper det ikke å være mest opptatt av å se i bakspeilet.