Person / Aktør:
Kommunal- og moddep
Kommunal- og moddep

Innlegg:
Den 12. august oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte #velferdstjenester. Utvalget inviterer nå ideelle virksomheter til et åpent innspillsmøte https://t.co/B5po8YMRw3

Emneknagger:

Postet:
2022-10-26 09:30:11

Delt innhold:
Invitasjon til innspillsmøte om ideell drift av velferdstjenester – Avkommersialiseringsutvalget
Den 12. august oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte velferdstjenester. I anmodningsvedtaket som ligger til grunn f