Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Denne uken er det samisk språkuke! På Nedre Bekkelaget skole i Oslo møtes til sammen 50 elever i løpet av uka for å ha samiskundervisning. Det er viktig å bevare de samiske språkene, og derfor har regjeringen i budsjettet for neste år foreslått å øke tilskuddet til samisk i grunnopplæringen med 17,5 millioner kroner. Dette vil styrke opplæringen i samisk. God samisk språkuke!\n\n \nDán vahkku lea sámi giellavahkku! Oslo Nedre Bekkelaget skuvllas deaivvadit oktiibuot 50 oahppi vahkkosaččat sámegieloahpahussii. Sámegielaid lea dehálaš seailluhit, ja dan dihte lea ráđđehus boahtte jagi bušeahtas árvalan lasihit 17,5 mill. ruvnno sámegiela vuođđoskuvllaoahpahusdoarjagii. Dát nanne sámegieloahpahusa. Buorre giellavahkku!

Postet:
2022-10-25 14:23:15