Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
🏡 vi trenger å ha tilstrekkelig med døgnplasser for rusavhengige i vår region. Fordi:\n👍🏼 det gir trygghet for de som ønsker behandling å vite at de har kjente rundt seg\n👍🏼 det gir nærhet til pårørende som også ofte har behov for tett oppfølging og muligheter til samtaler og besøk\n👍🏼 det forenkler samhandlingen mellom ansatte i spesialisttjenesten og kommunenes ansatte\n👍🏼kunnskap bygges opp og vi får arbeidsplasser i regionen\nJeg håper og tror at Helse Sør-Øst RHF deler vår oppfatning. Jeg har i alle fall invitert dem til et møte med oss på Agderbenken.

Postet:
2022-10-25 22:10:20