Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Selv er jeg nevnt i dagens lederartikkel i Klassekampen ;-) Dere får selv vurdere om 14 milliarder kroner pr år er «svimlende mye» for å løfte 100.000 barn ut av vedvarende lavinntekt... Og for de som ikke leser vedlegget, så var mitt poeng at vi har lengt mer treffsikre virkemidler enn at vi skal smøre disse milliardene tynt utover til alle.

Postet:
2018-09-20 08:28:13

Delt innhold:
Mye og lite