Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Geir Ramnefjell i Dagbladet har skrevet en relevant kommentar om mediepolitikken! Så skal vi ta vår debatt om dette etter at statsråden har lagt frem en mediemelding denne høsten/vinteren. "Hensikten er likevel ikke vanskelig å forstå. Hele poenget med forliket, er å gjøre det lettere for danske, kommersielle medier å hevde seg i konkurransen. En av de viktigste salgsargumentene for danske, og norske, nyhetsmedier på nett, er nettopp tilgangen på longreads. Noen har kanskje inntrykk av at nettavisenes pluss-produkter flommer over av samlivsartikler, men noe av det som selger aller best er de grundige, gjennomarbeidede nyhets- og featureartiklene. Hvorfor kjøpe disse og abonnementene som følger med, når man kan få de gratis hos DR?"

Postet:
2018-09-20 08:52:07

Delt innhold:
I går smalt det i danskenes NRK