Person / Aktør:
Kårstein E Løvaas
Kårstein E Løvaas
Parti: H

Innlegg:
@tagep Er det i det hele tatt noe SP ikke vil gripe inn i og overstyre? Nå altså oppfordring til streikebryteri. 🙄

Postet:
2018-05-15 16:45:18