Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Riksrevisjonen har lagt frem en rapport om innsattes helse-, opplærings- og velferdstjenester i fengslene. https://t.co/KwRQTEfhrs

Postet:
2022-10-21 10:15:15

Delt innhold:
Rapport fra Riksrevisjonen om kriminalomsorgen
Riksrevisjonen har i dag lagt frem en rapport om innsattes helse-, opplærings- og velferdstjenester i fengslene. Funnene er nyttige for regjeringens arbeid med å styrke tilbakeføring til et kriminalitetsfritt liv og tilrettelegging av helse-, opplæring...