Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Regjeringen har i dag fremmet forslag om å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. https://t.co/l9dnuHauk7

Postet:
2022-10-21 12:03:38

Delt innhold:
Regjeringen avvikler fritt behandlingsvalg
Pasientene skal fremdeles ha rett til å velge behandlingssted, men ordningen avvikles for å styrke vår felles helsetjeneste. De offentlige sykehusene sine utgifter til fritt behandlingsvalg har økt år for år.