Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
🐠🐟🦞🦐🦀 på årsmøte i Fiskerlaget Sør. Med #LennartDanielsen fra Foskerlaget og #vidarUlriksen i Arbeiderpartiet/Senterpartiet regjeringen. \nJeg er glad denne regjeringen kom fiskerne sør i møtet og la inn 21\nmill i budsjettet. \nUtfordringer er at fisket er at det er småbåtfiske, #JovanderEyden pekte på den historiske fremveksten av dette fisket. Fiskeriet langs sørlandskysten ble omtalt som «småfiskerenes verden». De store fiskeriene ligger i nord. Det er fisk av alle slag, men lite av hvert. Fiskerne er såkalte endagsfiskere og «hjemmefiskere», altså de rakk hjem stort sett hver/hverannen dag. Bærekraftig og nært. Jo siterte en eller annen: «De kan leve, men de kan’kje leve møe.» Fiskerne opplever nå utfordringer:\n🐠 forurensing fra elver og byer ut i Skagerak og Oslo fjord der de fisker\n🐠 annet fiske enn reker har strenge reguleringer knyttet til seg\n🐠 co2 avgiften i en næring der miljøvennlig utstyr er svært kapitalkrevende og det ofte er enmanns/tomannsbåter med manglende investeringskapital\n🐠strømutgidter til mottak, forsvinner de, faller mye av fisket bort\n🐠konflikter med havvindinstallasjoner, som tar opp mye av fiskeplassene. Det ble sammenliknet med å fjerne matjord. Ikke bra. \n\nVi må sammen løse utfordringene. Fiskeriet her sør er viktig for bosetting og næringsliv i distriktene.

Emneknagger:

Postet:
2022-10-21 16:15:25

Delt innhold:
Photos from Kari Henriksen's post