Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
🎨 Hvilken politisk farge du ser verden gjennom påvirker hvilke prioriteringer, løsninger og valg man tar. Ap/Sp regjeringen er opptatt av å skape en rettferdig politikk som gir trygghet, forutsigbarhet og omstilling. For å få det til, må man i tillegg til å sikre alle en grunnleggende velferd, føre en aktiv næringspolitikk. Jeg gleder meg til å lese resten av eierskapsmeldingen, og dette er virkelig et nytt, kraftig politisk grep etter åtte år med en passiv næringspolitikk. Veldig bra @JanChristianVestre 💪🏼💸

Postet:
2022-10-20 20:57:19

Delt innhold:
Gjør drastisk grep for å strupe galopperende lederlønninger
YOUNGSTORGET (VG) Jan Christian Vestre knesetter et nytt prinsipp for lederlønninger i statlig eide selskaper: Ingen toppleder skal ha større lønnsutvikling enn de ansatte – ikke i prosent – men i kroner og øre.