Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
Hadia Tajik skriver godt om utfordringer vi må løse i samfunnet vårt. Avmakt og umyndiggjøring av enkeltmennesker krever en ny politikk. Tillitsreformen er en begynnelse.

Postet:
2022-10-20 21:30:53

Delt innhold:
Står ikke kravene til «verdige trengende» i motstrid til samfunnet Einar Gerhardsen ønsket?
Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes starter en viktig diskusjon for hele norsk venstreside når han i arbeidet med SVs prinsipprogram ser på staten med nye øyne.