Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Over 300 000 personer jobber i de 70 statlige selskapene våre. Nå skal det statlige eierskapet bli grønnere og mer aktivt. I den nye eierskapsmeldingen stiller regjeringen flere og mer tydelige forventninger til selskapene.\n\n– Regjeringen er opptatt av å være en aktiv eier for å sikre fellesskapets interesser. Derfor stiller vi tydeligere forventninger til selskapene enn noen gang tidligere og hensynet til bærekraft, klima og natur er forsterket, sier næringsminister Jan Christian Vestre. @jcvestre. Se lenke i bio for å lese mer.

Postet:
2022-10-21 13:05:28