Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
Klimaku poserer med @sandraborch og meg på besøk hos Kjos Mjølk, der @tine_sa forsker på metanhemmende tilsettingsstoffer i fôr, blant annet fra rødalger. På denne måten kan vi redusere utslippene av den farlige klimagassen metan med opp mot 30% fra drøvtyggere - et viktig bidrag til at landbruket når klimamålene sine! Takk til @norgesbondelag og @akershusbondelag for tilrettelegging! 🌹🍀🐮

Postet:
2022-10-16 22:36:20