Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Anja N Abusland -SP
Stortingsrepresentant Anja N Abusland -SP
Parti: SP

Innlegg:
Dette var ett særdeles velskrevet innlegg av en mor som har vært gjennom palliativ behandling av sitt barn i 18 år her i Kristiansand.\n\n«Vi er et land med spredt bebyggelse, og derfor må våre helsetjenester være organisert på andre måter enn for eksempel Tyskland.\n\nAkkurat nå er det tida for å puste med magen. En må bruke penger på å styrke tilbudene som finnes, og fordele midlene slik at de kommer flest til nytte. Dette er helsetjenester som skal gis til den kanskje mest sårbare pasientgruppa, som på ingen måte har mulighet til å snakke for seg selv.»

Postet:
2022-10-17 20:55:25

Delt innhold:
Hvor ellers ville man sett gjennom fingrene med at det opprettes tilbud på tvers av nasjonale retningslinjer og faglige råd?
For 26 år siden ble jeg mor til ei jente. Hun levde til hun ble 19 år.