Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Vi innfrir ferjeløftet, og gjør hverdagen og næringsutvikling langs kysten lettere!🍀🍀 \n\nI budsjettet for 2023 foreslås det å utvide ordningen med gratis ferje til å omfatte gjenstående samband til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet. I tillegg forslås det å utvide ordningen fra 30 prosent rabatt til 50 prosent rabatt på riksvegferjer og fylkesvegferjer.⛴

Postet:
2022-10-17 11:07:35