Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
Et av helgens aller sterkeste øyeblikk var da Kira Rudik talte til Venstres landsmøte i går. Kira er leder for Golos, et av Venstres to liberale søsterpartier i Ukraina.\n\nHun fortalte gripende historier om realitetene i Ukraina etter snart åtte måneder med russisk krigføring. Det gjorde sterkt inntrykk på meg. Hun takket Venstre og Norge for den støtten vi har gitt til Ukrainas forsvarskamp, det er sjelden noe som føles mer meningsfyllt akkurat nå. Hun fortalte om Ukrainas fortsatte behov for langsiktig støtte – våpen, utstyr og penger. \n\n30% av Ukrainas energiinfrastruktur er blitt ødelagt, og ukrainerne går en kald vinter i møte. Kira ber om at Europa og vestlige land skal være proaktive i sin støtte, og ikke bare respondere på det Putin gjør fra dag til dag. Det er likelydende med Venstres mål. Vi kommer på Stortinget til å fremme et forslag om en langsiktig plan for vår støtte til Ukraina. Det forslaget håper jeg de andre partiene kan samle seg om.

Postet:
2022-10-16 13:48:06