Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
Nye regler om kjøre- og hviletid for sjåfører, bruk av fartsskriver i kjøretøyene og regler om yrkes- og markedsadgang til veitransportmarkedet vil tre i kraft 1. november. @joinnyg\nhttps://t.co/gJxW80ROQ9

Postet:
2022-10-14 10:17:29

Delt innhold:
Nye regler for veitransport sikrer et anstendig arbeidsliv
– Regjeringen har som mål at alle skal ha et anstendig og trygt arbeidsliv. Gjennomføringen av EUs mobilitetspakke er et viktig skritt på veien. Samferdselsdepartementet har derfor nå vedtatt nye regler om kjøre- og hviletid for sjåfører, bruk av farts...