Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
Visste du at kommunene kan hjelpe vanskeligstilte med å kjøpe en bolig gjennom leie-til-eie-ordninger?💙 Dette hjelper folk som aldri ville klart å kjøpe seg bolig på egenhånd til også å få oppleve egenverdien det har å eie egen bolig. Rødgrønne kommuner henger etter på å gjennomføre slike prosjekter. Her trenger vi et taktskifte! Det skriver jeg litt om i Dagbladet i dag 👇🏻

Postet:
2018-05-02 17:13:06

Delt innhold:
Boligeventyret fortsetter
Det norske boligeventyret er ikke over. Men Dagbladet har rett i at det trengs et taktskifte i den sosiale boligpolitikken.