Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
@kiheger Solberg-regjeringen satte ikke igang en utredning for å se på mindre samarbeid med EU, slik Støre gjør. Tvert imot så knytta vi sterkere samarbeid med EU på en rekke områder, særlig innenfor klima og utdanning/forskning/næring. Og så har Støre selv sagt at 24/2 var et veiskille.

Postet:
2022-10-14 23:28:45