Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
De siste fem årene har vi tatt imot omtrent 80 000 mennesker til Norge. Det krever mye å integrere disse i samfunnet vårt. For å klare å integrere alle, må vi være restriktive på hvor mange vi lar komme til Norge i årene som kommer, både gjennom asylsystemet og gjennom familiegjenforening. I denne saken konkluderer forskerne med blant annet følgende: «Men det finnes svært lite dokumentasjon på at strenge vilkår for familieinnvandring gir bedre integrering, konkluderer de norske forskerne.» Men - Strenge vilkår for familiegjenforening er ikke et integreringstiltak. Det er et tiltak for å sikre at vi ikke tar imot flere enn vi kan integrere. Jeg er enig i at integreringspolitikken trenger et løft. Det er et av de viktigste prosjektene for regjeringen i tiden fremover. Blant annet går vi i gang med å reformere hele introduksjonsprogrammet. Men vi kan ikke gi opphold til flere enn vi klarer å integrere, og derfor må vi fortsatt holde fast på en streng politikk når det kommer til familiegjenforening. Hva mener du? 😊

Postet:
2018-05-29 12:18:12

Delt innhold:
– Strenge vilkår for familieinnvandring hindrer integrering
En streng politikk på familieinnvandring er til hinder for god integrering. Det viser en gjennomgang av internasjonal forskning på området.