Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
Hurra! Akkurat nå ble SV sitt forslag om å stoppe den planlagte firefelts motorveien med 110 km/t som fartsgrense fra Ranheim til Åsen nedstemt i Stortinget. De vil heller ha det som i dag med to- og trefelts vei... Heldigvis bestemmer ikke SV. Regjeringen mener det er viktig å bygge vei som får folk og varer trygt og fort frem. Derfor bygges det mye ny vei i landet vårt, også i Trøndelag 😀 Enig i at det er viktig? 😊

Postet:
2018-05-29 23:01:43