Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
Dette er helt hinsides bruk av skattebetalernes penger. At kommunene mangler kompetanse viser at det er enda flere kommuner som må slå seg sammen. Enig?

Postet:
2018-07-01 11:32:46

Delt innhold:
Mange kommuner vurderer sjelden driftskostnadene til nye bygg
Kompetansen i kommunene og manglende interesse er ifølge en fersk undersøkelse årsaken til at kostnadene til drift av bygg etter oppføringen sjelden blir vurdert.