Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
Det er nesten så jeg ikke tror at dette sitatet kommer fra likestillingsombudet om manglende håndhilsing fra menn til kvinner av religiøse årsaker: «Selvfølgelig skal man behandle kolleger med respekt, men det er det mange måter å gjøre på. Man kan for eksempel også se i øynene og nikke til personen, i stedet for å håndhilse» Det er en selvfølge at man skal håndhilse på hverandre uavhengig av kjønn. At likestillingsombudet sier noe annet er veldig oppsiktsvekkende. Særlig i skolen skal barna lære om grunnleggende norske verdier. En av disse verdiene er likestilling. Da kan ikke rollemodellene i klasserommet forfekte et utdatert kvinnesyn og motarbeide likestilling.

Postet:
2018-08-08 20:48:21

Delt innhold:
Mener respekt kan vises på andre måter enn å håndhilse
Likestillings- og diskrimineringsombudet Hanne Bjurstrøm er uenig med byrådslederen i Oslo som mener det er uakseptabelt å ikke håndhilse på et annet menneske av religiøse grunner.