Person / Aktør:
Nærings&fiskeridep
Nærings&fiskeridep

Innlegg:
https://t.co/QjU0E1TrEk

Postet:
2022-10-06 11:02:16

Delt innhold:
Skape og dele – eit linjeskifte for den grøne omstillinga
I ei krevjande tid både for Noreg og verda er det behov for trygg økonomisk styring og tydelege prioriteringar. Årets statsbudsjett viser eit linjeskifte i den grøne omstillinga og industriutviklinga, med tydelege prioriteringar av midla i det næringsr...