Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Anja N Abusland -SP
Stortingsrepresentant Anja N Abusland -SP
Parti: SP

Innlegg:
Det har blitt skrevet endel om regjeringens prioritering når det gjelder barnehospice i Kristiansand. Her er noe mer utfyllende kommentar hvor det er viktig å få frem hvordan regjeringen jobber med sårbare barn og familier. \n\n«Regjeringen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet er opptatt av å styrke lokalsykehus og kommuner i hele landet for å få et likeverdig tilbud til blant annet døende barn og dere pårørende. Jeg vil også minne om at det faktisk er et lovpålagt ansvar å sørge for god lindrende behandling, da har vi ansvar for å styrke dette.»

Postet:
2022-10-12 09:09:34

Delt innhold:
Barn har det som regel best hjemme med familien sin
Jeg har forståelse for at foreningen for barnepalliasjon ved Natasha Pedersen reagerer på at budsjettposten er blitt kuttet med tanke på forutsigbarhet og drift.