Person / Aktør:
Elise Waagen
Elise Waagen
Parti: AP

Innlegg:
God kveld fra Vestlandet🙋🏼‍♀️ Forskning og høyere utdanning på programmet👩🏽‍🎓👨🏼‍🎓📚\n\nNyttige tilbakemeldinger fra en samlet sektor💡\n\nVi har nettopp lagt frem ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning🌹☘️👇🏻\n\nhttps://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/langtidsplanen-for-forskning-og-hoyere-utdanning-2023-2032/id2929453/\n\n❤️Det er med kunnskap vi på best mulig måte kan møte de store samfunnsutfordringene\n\nMye er på gang: \n\n📌vi går i gang med en ny strategi for å nå målet om 3% av BNP til forskning \n\n📎 Vi går i gang med en stortingsmelding om forskningssystemet\n\n✏️ Vi er i gang med en kompetansereform. Ingen skal oppleve å gå ut på dato\n\n➡️Stortingsmelding om profesjonsutdanningene er på vei

Postet:
2022-10-11 19:36:41

Delt innhold:
God kveld fra Vestlandet🙋🏼‍♀️ Forskning og høyere utdanning på programmet👩🏽‍🎓👨🏼‍🎓📚\n\nNyttige tilbakemeldinger fra en samlet sektor💡\n\nVi har nettopp lagt frem ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning🌹☘️👇🏻\n\nhttps://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/langtidsplanen-for-forskning-og-hoyere-utdanning-2023-2032/id2929453/\n\n❤️Det er med kunnskap vi på best mulig måte kan møte de store samfunnsutfordringene\n\nMye er på gang: \n\n📌vi går i gang med en ny strategi for å nå målet om 3% av BNP til forskning \n\n📎 Vi går i gang med en stortingsmelding om forskningssystemet\n\n✏️ Vi er i gang med en kompetansereform. Ingen skal oppleve å gå ut på dato\n\n➡️Stortingsmelding om profesjonsutdanningene er på vei