Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Norske helsemyndigheiter og @WHO_Europe har lenge jobba for at fleire pasientar skal få tilgang til nye, gode legemiddel. I denne leiarartikkelen fortel dei om arbeidet: https://t.co/1XrARGz2rW

Postet:
2022-10-11 13:09:47

Delt innhold:
The Oslo Medicines Initiative: Making people’s access to medicines a reality
WHO Regional Office for Europe and the Ministry of Health & Care Services, Norway, reveal how making people’s access to medicines is a reality