Person / Aktør:
Ingvild Wetrhus Thorsvik
Ingvild Wetrhus Thorsvik
Parti: V

Innlegg:
Dette er ganske sjukt. Regjeringen varsler ikrafttredelse av ny voldserstatningslov (med store konsekvenser for enkeltpersoner, rådgivnings- og hjelpeorgs.) i september, altså kun tre måneder før. Når den nye loven treer i kraft vil alle saker henlagt før 01.01.22 være forelda.

Postet:
2022-10-09 11:05:54