Person / Aktør:
Ingvild Wetrhus Thorsvik
Ingvild Wetrhus Thorsvik
Parti: V

Innlegg:
https://t.co/jvYLq1ZhKp

Postet:
2022-10-09 11:05:55

Delt innhold:
Ny lov om voldsoffererstatning – Mener berørte ikke får tid til å søke erstatning
En ny lov om erstatning skal gjøre det enklere for voldsofre. Men en frist på ett år for å søke erstatning i henlagte saker, gir frykt for at det blir vanskeligere å få erstatning.