Person / Aktør:
Ingvild Wetrhus Thorsvik
Ingvild Wetrhus Thorsvik
Parti: V

Innlegg:
Venstre ville da vi behandlet forslaget fra regjeringa at den nye loven skulle sendes tilbake til departementet, da vi mente at forslagene vesentlig ville svekke rettighetene for personer utsatt for vold. Dessverre ble det ikke slik, og ny lov ble vedtatt med enkelte endringer.

Postet:
2022-10-09 11:05:55