Person / Aktør:
Ingvild Wetrhus Thorsvik
Ingvild Wetrhus Thorsvik
Parti: V

Innlegg:
Det krever omfattende informasjonsarbeid og masse tid for å nå ut til alle som berøres av endringene i den nye loven, herunder dem som vil få sitt krav foreldet 01.01.23. Så langt har etter hva jeg kjenner til departementet sendt ut dette informasjonsskrivet til en rekke orgs. https://t.co/6JMeVMNoLu

Postet:
2022-10-09 11:05:58