Person / Aktør:
Ingvild Wetrhus Thorsvik
Ingvild Wetrhus Thorsvik
Parti: V

Innlegg:
Vurderer statsråden å utsette ikrafttredelsen av voldserstatningsloven og hvis ikke, hvordan vil hun sørge for at allmennheten og relevante instanser får kjennskap til innholdet i loven, all den tid kunngjøring om ikrafttredelse skjer kun få måneder før loven trer i kraft?

Postet:
2022-10-09 11:05:59