Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
@helse_og_omsorg åpner for at nye kommuner kan kobles på velferdsteknologisk knutepunkt. Erfaringer viser at utveksling av informasjon gjennom knutepunktet kan gi helsepersonell en enklere hverdag. 👉https://t.co/5N0K8Je9me

Postet:
2022-10-10 09:27:04

Delt innhold:
Velferdsteknologisk knutepunkt åpnes for tilknytning fra flere kommuner
Helse- og omsorgsdepartementet åpner for at nye kommuner kan kobles på velferdsteknologisk knutepunkt. Det betyr at helsepersonell får en enklere hverdag fordi relevant pasientinformasjon mellom velferdsteknologisk utstyr hjemme hos pasient og journal.