Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Viktig, riktig og bra med prioritering av kompetansen til de ansatte i barnehagene https://t.co/BpAKYnyUbz

Postet:
2022-10-10 14:40:54

Delt innhold:
Oppretter 630 nye videreutdanningsplasser for barnehageansatte
Regjeringen vil styrke kvaliteten i barnehagen, og legger i dag frem en revidert kompetansestrategi for barnehageansatte med 236,6 mill. kroner i friske midler.