Person / Aktør:
Bård Hoksrud
Bård Hoksrud
Parti: FRP

Innlegg:
658 nordmenn begikk selvmord i fjor. Ikke siden 1990-tallet har så mange tatt sitt eget liv.\n\nI år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet som en internasjonal FN-dag, for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden.\n\nPsykiske lidelser rammer stadig flere. Dessverre er det fortsatt alt for mange som ikke ber om hjelp når de trenger det. Derfor er det viktig med fokus på denne dagen.

Postet:
2022-10-10 12:29:07

Delt innhold:
658 nordmenn begikk selvmord i fjor. Ikke siden 1990-tallet har så mange tatt sitt eget liv.\n\nI år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet som en internasjonal FN-dag, for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden.\n\nPsykiske lidelser rammer stadig flere. Dessverre er det fortsatt alt for mange som ikke ber om hjelp når de trenger det. Derfor er det viktig med fokus på denne dagen.