Person / Aktør:
Turid Kristensen
Turid Kristensen
Parti: H

Innlegg:
Et langt steg videre mot en bedre skole! Læreren skal få mer rom til å være lærer, elevene skal lære mer og bedre. Mer praktisk læring, færre temaer og mer tid til dybdelæring. Personlig økonomi, programmering og livsmestring blir en del av skolen. Elevene skal bli bedre forberedt på livet etter skolen og arbeidslivet. Lære å ta vare på seg selv, ta vare på hverandre og bli aktive samfunnsborgere. Dette er bare så bra :-)

Postet:
2018-06-26 16:04:24

Delt innhold:
Personlig økonomi, programmering og livsmestring blir en del av skolen
Nå fornyer vi fagene i skolen og gir elevene rom for å lære mer og lære bedre.