Person / Aktør:
Turid Kristensen
Turid Kristensen
Parti: H

Innlegg:
EØS-avtalen er viktig for Norge. 80 % av Norges eksport går til EØS-området, norske studenter kan studere gratis gjennom Erasmus+, vi får lik tilgang på legetjenester som de som bor i landet når vi trenger det - bare for å nevne noe. La Ine Eriksen Søreide gi deg en kortversjon i videoen, sjekk lenken i teksten nedenfor hvis du vil vite litt mer. Anbefales!

Postet:
2018-07-08 17:03:35

Delt innhold:
Høyre
Norge har blitt et av verdens beste land å bo i. Velstanden er bygget opp av folk i arbeid som skaper produkter og tjenester vi kan selge til Europa og resten av verden. Hele 80 % av norsk eksport går til EØS-området. EØS-avtalen har sørget for at et lite land som Norge kan konkurrere på like vilkår med større land som Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Les mer om hvorfor EØS-avtalen er så viktig her: https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2018/trygghet-frihet-eos/